Leröy har av Choice Hotels tilldelats
priset "Sustainability Award 2016" 

Leröy får priset för att under året drivit aktiviteter, utmanat och utvecklat Choice Hotels i deras arbete kring hållbar utveckling inom gastronomi och restaurang.

Stor ära till Leröy Sveriges Miljö & kvalitetschef Jörgen Davenil samt vår organisation som arbetat mycket hårt med MSC- och ASC certifieringsprogram tillsammans med Choice Hotels.

Leröy arbetar kontinuerlig med att driva utveckling av produkter och miljöarbete för att påverka vår bransch i en positiv riktning. Arbetet sker långsiktigt och stegvis i enlighet med vår miljövision, “Take action Today – for a difference Tomorrow”.

 

 

@leroyseafood